cakanovce hlasenie_rozhlasu

Kontakt


Obecný úrad

Čakanovce 79

04445

055/6965631

e-mail: obec@cakanovce.eu

Zodpovedná osoba

Osoba zodpovedná za ochranu osobných údajov:
 

Terézia Kinlovičová
  

kontakt : t.kinlovicova@gmail.com

Slovensko.skPovinne zverejňované objednávkyČíslo objednávky Dátum vyhotovenia obj. Identifikácia zmluvy a popis plnenia Hodnota plnenia Dodávateľ
« ZačiatokDozadu123DopreduKoniec »Stránka 2 z 3
003/2016
11.01.2016
003/2016
vypracovanie žiadosti k výzvam o dotácie
0,00 €
EU projects s.r.o.
004/2016
11.01.2016
004/2016
oprava verejného osvetlenia a rozhlasu
0,00 €
Juhász Ján - ENERGOMONT
001/2016
12.01.2016
001/2016
rozbor vody
0,00 €
Regionálny úrad verejného zdravotníctva
005/2016
18.01.2016
005/2016
dovoz palivového dreva pre ZŠ
0,00 €
František Vidlička
006/2016
18.01.2016
006/2016
vývoz žumpy zo ZŠ
0,00 €
TRIO TATRA s.r.o.
007/2016
18.01.2016
007/2016
vodoinštalatérske a kurenarske práce
0,00 €
Somoši Blažej
008/2016
18.01.2016
008/2016
dodávka prac. náradia, materiálu a ochr. pomocok
0,00 €
Ing. Imrich Cibuľa - Severka
009/2016
19.01.2016
009/2016
zimný posyp ciest v roku 2016
0,00 €
NDS a.s.
010/2016
12.02.2016
010/2016
stolárske pre ce na rok 2016 pre ZŠ, MŠ a OcÚ
0,00 €
Orsa spol. s.r.o.
011/2016
08.04.2016
011/2016
kontajnery
254,40 €
MEVA-SK s.r.o.
012/2016
09.05.2016
012/2016
úprava verejného priestranstva
6.949,44 €
Ing. Dagmar Kolárová
013/2016
07.06.2016
013/2016
pódium na kultúrnu akciu 18.6.2016
0,00 €
Združenie obcí slanského mikroregiónu
015/2016
20.09.2016
015/2016
stavebné práce a zariadenie kuchynky
0,00 €
LAMI BP spol. s r.o. Košice
014/2016
21.09.2016
014/2016
7ks el. konvektory pre OÚ
1.400,00 €
František Hallász
016/2016
21.10.2016
016/2016
tovar podľa ponuky
0,00 €
GASTROREX s.r.o.
017/2016
21.11.2016
017/2016
Čistenie komína ZŠ, OU
0,00 €
Kominárstvo Kostovčík
018/2016
29.12.2016
018/2016
údržba obecných ciest 12/2016 - 03/2017
700,00 €
DUBRAVA GROUP a.s.
001/2017
09.01.2017
001/2017
zimný posyp ciest na rok 2017
0,00 €
NDS a.s.
002/2017
19.01.2017
002/2017
rozbor vody
0,00 €
Regionálny úrad verejného zdravotníctva
003/2017
06.02.2017
003/2017
Vývoz žumpy ZŠ
0,00 €
TRIO TATRA s.r.o.
004/2017
07.02.2017
004/2017
Vypracovanie žiadostí
0,00 €
EU projects s.r.o.
005/2017
07.02.2017
005/2017
pracovné náradie
0,00 €
Ing. Imrich Cibuľa - Severka
006/2017
07.02.2017
006/2017
opravy verejného osvetlenia
0,00 €
Juhász Ján - ENERGOMONT
007/2017
07.02.2017
007/2017
stolôárske služby pre ZŠ, MŠ a OU
0,00 €
Orsa spol. s.r.o.
008/2017
07.02.2017
008/2017
inštalatérske služby
0,00 €
Somoši Blažej
009/2017
07.02.2017
009/2017
dovoz dreva pre MŠ
0,00 €
František Vidlička
004/2017
22.02.2017
004/2017
doplnenie dokumentácie
1.380,00 €
TERA Green s.r.o.
005/2017
06.03.2017
005/2017
rozbor vody
0,00 €
GEOLAB, s.r.o.
004/2017
09.03.2017
004/2017
energetický audit obnova budovy OU
495,00 €
ENAU s.r.o.
005/2017
10.03.2017
005/201
Výber dodávateľa Obnova budovy OU
0,00 €
MARBU s.r.o.
006/2017
13.03.2017
006/2017
kamerový systém
7.770,00 €
Vikatech s.r.o.
007/2017
16.03.2017
007/2017
výmena žumpy a oplotenia ZŠ
38.261,23 €
Eufekta s.r.o.
008/2017
21.04.2017
008/2017
Ušitie krojov
2.400,00 €
Eva Valiková
009/2017
16.05.2017
009/2017
ošetrenie priestranstva, zámkovú dlažbu
0,00 €
Ing. Dagmar Kolárová
010/2017
22.05.2017
010/2017
pódium
0,00 €
Združenie obcí slanského mikroregiónu
011/2017
16.06.2017
011/2017
odvoz odpady
0,00 €
KOSIT a.s.
009/2017
24.07.2017
009/2017
kamerový systém
7.770,00 €
Vikatech s.r.o.
010/2017
24.07.2017
010/2017
rekonštrukcia komunikácii v rómskej osade
14.877,84 €
ASTEX s.r.o.
013/2017
16.11.2017
013/2017
Hudobné vystúpenie 30.5.2018
1.500,00 €
Ščamba s.r.o.
012/2017
20.11.2017
012/2017
Čistenie komína ZŠ
0,00 €
Kominárstvo Kostovčík
014/2017
13.12.2017
014/2017
Vývoz veľkokapacitného kontajnera
0,00 €
KOSIT a.s.
015/2017
13.12.2017
015/2017
Aktualizácia cintorín 2018
0,00 €
Pavol Halanda
016/2017
15.12.2017
016/2017
Výber dodávateľa
0,00 €
MARBU s.r.o.
001/2018
04.01.2018
001/2018
Vývoz žumpy v r. 2018
0,00 €
TRIO TATRA s.r.o.
002/2018
09.01.2018
002/2018
materiál pre aktivačnú činnosť
0,00 €
Ing. Imrich Cibuľa - Severka
003/2018
11.01.2018
003/2018
Rozbor vody
0,00 €
Regionálny úrad verejného zdravotníctva
004/2018
15.01.2018
004/2018
výkopové práce a dovoz zásypového materiálu
0,00 €
FM TRANS Slovakia, s.r.o.
005/2018
23.01.2018
005/2018
Dovoz dreva pre ZŠ
0,00 €
František Vidlička
006/2018
23.01.2018
006/2018
Zimný posyp obecných ciest v roku 2018
0,00 €
NDS a.s.
007/2018
23.01.2018
007/2018
Oprava osvetlenia a rozhlasu v 2018
0,00 €
Juhász Ján - ENERGOMONT
008/2018
08.02.2018
008/2018
Zimný posyp ciest 2018
0,00 €
Správa ciest KSK
009/2018
09.03.2018
009/2018
Vývoz žúmp od občanov a zš
0,00 €
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
010/2018
04.04.2018
010/2018
Výber dodávateľa na predmet zákazky: Obnova budovy obecného úradu a kultúrneho domu
226.140,70 €
MARBU VO - poradenstvo s.r.o.
011/2018
12.04.2018
011/2018
realizácia zákazky
70,00 €
MARBU s.r.o.
012/2018
04.06.2018
012/2018
Stavebný dozor "Obnova budovy OU a KD"
8.500,00 €
Ing. Gabriel Gajdoš - PR.EK.S
013/2018
04.06.2018
013/2018
Externé riadenie "Obnova budovy OU a KD v Čakanovciach"
4.666,67 €
RNDr. Žaneta Baštová
014/2018
11.07.2018
014/2018
realizácia zákazky - rekonštrukcia zariadení MŠ
70,00 €
MARBU s.r.o.
015/2018
31.07.2018
015/2018
VO multifunkčné ihrisko
500,00 €
MARBU s.r.o.
016/2018
31.07.2018
016/2018
IS EVOSERVIS multifunkčné ihrisko
70,00 €
MARBU s.r.o.
017/2018
17.10.2018
017/2018
verejné obstarávanie
70,00 €
MARBU s.r.o.
018/2018
02.11.2018
018/2018
Rekonštrukcia soc. zariadení v MŠ
17.161,15 €
SIBSTAV s.r.o.
019/2018
09.11.2018
019/2018
Čistenie komína v ZŠ
0,00 €
Kominárstvo Kostovčík
020/2018
30.11.2018
020/2018
zimný posyp ciest
0,00 €
NDS a.s.
021/2018
30.11.2018
021/2018
aktualizácia programu cintorin
0,00 €
Pavol Halanda
022/2018
17.12.2018
022/2018
posúdenie kvality vody
0,00 €
Slovzeolit spol. s r.o.
001/2019
18.01.2019
001/2019
Rozbor vody
0,00 €
Regionálny úrad verejného zdravotníctva
002/2019
23.01.2019
002/2019
výmena vodomeru, odkalenie
0,00 €
Aquaspiš spol. s r.o.
003/2019
05.02.2019
003/2019
verejné obstarávanie Rekonštrukcia hasičskej zbrojnice
350,00 €
MARBU s.r.o.
004/2019
05.02.2019
004/2019
zadanie EVOSERVIS
70,00 €
MARBU s.r.o.
005/2019
06.02.2019
005/2019
oprava verejného osvetlenia
0,00 €
Juhász Ján - ENERGOMONT
006/2019
06.02.2019
006/2019
Vývoz žumpy ZŠ na rok 2019
0,00 €
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
007/2019
06.02.2019
007/2019
dovoz dreva do ZŠ na rok 2019
0,00 €
František Vidlička
008/2019
06.02.2019
008/2019
výkopové práce a materiál na rok 2019
0,00 €
FM TRANS Slovakia, s.r.o.
009/2019
06.02.2019
009/2019
vodoinštaláterské a kúrenárske práce pre ZŠ a OcU na rok 2019
0,00 €
Somoši Blažej
010/2019
06.02.2019
010/2019
žiadosti k výzvam na rok 2019
0,00 €
EU projects s.r.o.
011/2019
06.02.2019
011/2019
stolárske služby na rok 2019
0,00 €
Orsa spol. s.r.o.
012/2019
06.02.2019
012/2019
pracovné náradie , materiál na rok 2019
0,00 €
Ing. Imrich Cibuľa - Severka
013/2019
20.03.2019
013/2019
aktualizácia znaleckého posudku
0,00 €
Ing. Tibor Hreščák
015/2019
10.05.2019
015/2019
stavebné práce - hasičská zbrojnica
0,00 €
LAMI BP spol. s r.o. Košice
014/2019
13.05.2019
014/2019
úprava okolia multifunkčného ihriska
0,00 €
FM TRANS Slovakia, s.r.o.
016/2019
13.05.2019
016/2019
kuka a plastové nádoby
0,00 €
MEVA-SK s.r.o.
017/2019
14.05.2019
017/2019
mulčovanie plôch okolo obecných ciest
0,00 €
Obec Nižná Kamenica
018/2019
20.05.2019
018/2019
vodomery 3/4 105ks, 5/4 1ks
0,00 €
Marián Janitor MATEZ
019/2019
30.05.2019
019/2019
Výsadba stromov a tuji - okolie OU
0,00 €
Ing. Peter Kolár
020/2019
06.06.2019
020/2019
Výmena 105ks vodomerov
0,00 €
Somoši Blažej
021/2019
03.07.2019
021/2019
Vrtné práce
0,00 €
František Hajduk - Faj
022/2019
06.08.2019
022/2019
Plán obnovy verejného vodovodu
0,00 €
Aquaspiš spol. s r.o.
023/2019
08.08.2019
023/2019
Zameranie cesty v rómskej osade
0,00 €
Vincent Ferko
024/2019
12.08.2019
024/2019
Vývoz veľkokapacitného kontajnera
0,00 €
KOSIT a.s.
025/2019
24.10.2019
025/2019
zabezpečenie verejného obstarávania - Odvodňovací rIgol v obci Čakanovce
0,00 €
Alena Galbavá
026/2019
04.11.2019
026/2019
Oplotenie cintorína
15.538,02 €
Profil Invest 11 s.r.o.
027/2019
26.11.2019
027/2019
Zimná údržba ciest
0,00 €
DUBRAVA GROUP a.s.
001/2020
16.01.2020
001/2020
oprava verejného osvetlenia a rozhlasu v roku 2020
0,00 €
Juhász Ján - ENERGOMONT
002/2020
16.01.2020
002/2020
vývoz žúmp občanov a ZŠ v roku 2020
0,00 €
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
003/2020
16.01.2020
003/2020
výkopové práce a posypový materiál v roku 2020
0,00 €
FM TRANS Slovakia, s.r.o.
004/2020
16.01.2020
004/2020
vodoinštalatérske a kúrenárske práce ZŠ a OCU
0,00 €
Somoši Blažej
005/2020
16.01.2020
005/2020
rozbor vody z vodovodu v roku 2020
0,00 €
Regionálny úrad verejného zdravotníctva
006/2020
16.01.2020
006/2020
dovoz palivového dreva do ZŠ v roku 2020
0,00 €
František Vidlička
007/2020
19.02.2020
007/2020
tovar podľa návrhu
0,00 €
PB bau s.r.o.
008/2020
13.03.2020
008/2020
montáž strechy
0,00 €
PB bau s.r.o.

banner-iii obec-cakanovce_25_8_2022-1


Prevádzkované na Joomla!. Designed by: joomla templates vps hosting Valid XHTML and CSS.