cakanovce hlasenie_rozhlasu

Kontakt


Obecný úrad

Čakanovce 79

04445

055/6965631

e-mail: obec@cakanovce.eu

Zodpovedná osoba

Osoba zodpovedná za ochranu osobných údajov:
 

Terézia Kinlovičová
  

kontakt : t.kinlovicova@gmail.com

Slovensko.skPovinne zverejňované objednávkyČíslo objednávky Dátum vyhotovenia obj. Identifikácia zmluvy a popis plnenia Hodnota plnenia Dodávateľ
« ZačiatokDozadu123DopreduKoniec »Stránka 3 z 3
009/2020
15.04.2020
009/2020
Geometrický plán
750,00 €
Miroslav Antolík
010/2020
13.05.2020
010/2020
Vchodové plastové dvere
0,00 €
PB bau s.r.o.
013/2020
15.06.2020
013/2020
strešný výlez a strešnú krytinu
3.046,29 €
PB bau s.r.o.
011/2020
16.06.2020
011/2020
Energetický certifikát
0,00 €
TERA Green s.r.o.
012/2020
23.06.2020
012/2020
Vchodové plastové dvere
2.113,10 €
PLYNMONT Humenné s.r.o.
014/2020
03.08.2020
014/2020
15ks - jedálenske stoly
0,00 €
Školex spol. s r.o.
015/2020
10.09.2020
015/2020
Rozbor vody
0,00 €
EKOLAB s.r.o.
016/2020
02.12.2020
016/2020
Zimná údržba ciest 12/2020 - 03/2021
0,00 €
DUBRAVA GROUP a.s.
001/2021
25.01.2021
001/2021
rozbor vody v roku 2021
0,00 €
Regionálny úrad verejného zdravotníctva
002/2021
25.01.2021
002/2021
palivové drevo pre ZŠ v roku 2021
0,00 €
František Vidlička
003/2021
25.01.2021
003/2021
výkopové práce v roku 2021
0,00 €
FM TRANS Slovakia, s.r.o.
004/2021
25.01.2021
004/2021
vodoinštalatérske práce pre ZŠ a OcÚ v roku 2021
0,00 €
Blažej Šomoši
005/2021
25.01.2021
005/2021
opravy rozhlasu a osvetlenia v roku 2021
0,00 €
Juhász Ján - ENERGOMONT
006/2021
25.01.2021
006/2021
vývoz žumpy od občanov a ZŠ v roku 2021
0,00 €
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
007/2021
25.01.2021
007/2021
žiadosti k výzvam za rok 2021
0,00 €
EU projects s.r.o.
008/2021
27.01.2021
008/2021
odstránenie havarijného stavu kotlov ZŠ Čakanovce
3.976,94 €
Blažej Šomoši
009/2021
10.03.2021
009/2021
Rekonštrukcia schodíšť ZŠ
0,00 €
Ivan Lupták
010/2021
29.03.2021
010/2021
Externé riadenie projektu "Dobudovanie zákl. tech. infraštruktúry v obci Čakanovce"
4.176,00 €
EU ADVICE s.r.o.
011/2021
27.04.2021
011/2021
Veľkokapacitný kontajner 29.4.2021
0,00 €
KOSIT a.s.
012/2021
25.05.2021
012/2021
Kosenie a mulčovanie trávnatých plôch - máj - september
0,00 €
Obec Nižná Kamenica
013/2021
19.08.2021
013/2021
Tovar - rozvojový projekt predškoláka 2021
8.203,10 €
ALL 4 School - Fabianova, s.r.o.
014/2021
19.10.2021
014/2021
sviečkový filter na odstránenie mechanických nečistôt v obecnom vodovode
0,00 €
AQUALIVE TECHNOLOGY, s.r.o.
015/2021
25.10.2021
015/2021
Projektová dokumentácia - podpora prístupu k pitnej vode v prostredí MRK
0,00 €
EURO KM, s.r.o.
016/2021
22.11.2021
016/2021
Podklady k verejnému obstarávaniu
300,00 €
EU ADVICE s.r.o.
001/2022
03.01.2022
001/2022
Monitorovacia správa
0,00 €
RNDr. Žaneta Baštová
002/2022
03.01.2022
002/2022
Žiadosti k výzvam o dotácie na rok 2022
0,00 €
EU projects s.r.o.
003/2022
03.01.2022
003/2022
Vývoz žumpy a ZŠ na rok 2022
0,00 €
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
004/2022
03.01.2022
004/2022
Opravy verejného osvetlenia a rozhlasu na rok 2022
0,00 €
Juhász Ján - ENERGOMONT
005/2022
03.01.2022
005/2022
Výkopové práce a dovoz zásypového materiálu na rok 2022
0,00 €
FM TRANS Slovakia, s.r.o.
006/2022
03.01.2022
006/2022
Dovoz palivového dreva pre ZŠ na rok 2022
0,00 €
František Vidlička
007/2022
03.01.2022
007/2022
Analýza pitnej vody na rok 2022
0,00 €
Regionálny úrad verejného zdravotníctva
008/2022
19.01.2022
008/2022
Sviečkový filter
3.400,00 €
AQUALIVE TECHNOLOGY, s.r.o.
009/2022
26.01.2022
009/2022
stolárske služby na rok 2022 pre ZŠ, MŠ a OcÚ
0,00 €
Orsa spol. s.r.o.
010/2022
09.02.2022
010/2022
Dobudovanie infraštruktúry
0,00 €
JAVARIS s.r.o.
011/2022
02.03.2022
011/2022
Stavebný dozor k projektu : Dobudovanie základnej technickej infraštruktúry v obci Čakanovce
4.908,00 €
CEVING SK s.r.o.
014/2022
29.03.2022
014/2022
záverečná správa
1.500,00 €
Ing. Ladislav Tometz
012/2022
04.04.2022
012/2022
EN EVOSERVIS
70,00 €
MARBU s.r.o.
013/2022
04.04.2022
013/2022
verejné obstarávanie
150,00 €
MARBU s.r.o.
015/2022
18.05.2022
015/2022
znalecký posudok
0,00 €
Ing. Tibor Hreščák
016/2022
22.06.2022
016/2022
Pódium na kultúrnu akciu
0,00 €
Združenie obcí slanského mikroregiónu
017/2022
22.08.2022
017/2022
Dodávka pitnej vody 30m3
0,00 €
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
018/2022
18.11.2022
018/2022
Údržba obecných ciest za obdobie december 2022 až marec 2023
0,00 €
DUBRAVA GROUP a.s.
019/2022
02.12.2022
019/2022
prekládka prípojkových káblov
0,00 €
Elektrofinál Košice s.r.o.
020/2022
16.12.2022
020/2022
Oprava kúrenia a výmena termostatických hlavíc v ZŠ Čakanovce
0,00 €
AQUALIVE TECHNOLOGY, s.r.o.
021/2022
16.12.2022
021/2022
Vypracovanie monitorovacej správy: Obnova budovy OU a KD v Čakanovciach, kód projektu 310041G815
0,00 €
RNDr. Žaneta Baštová
001/2023
09.01.2023
001/2023
oprava verejného osvetlenia a rozhlasu na rok 2023
0,00 €
VK SECURITY s.r.o.
002/2023
09.01.2023
002/2023
stolárske služby na rok 2023 pre ZŠ, MŠ, a OcÚ
0,00 €
Orsa spol. s.r.o.
003/2023
09.01.2023
003/2023
vývoz žumpy v roku 2023 - od občanov a ZŠ
0,00 €
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
004/2023
09.01.2023
004/2023
výkopové práce a zásypový materiál na rok 2023
0,00 €
FM TRANS Slovakia, s.r.o.
005/2023
09.01.2023
005/2023
laboratórna analýza pitnej vody 3 x do roka
0,00 €
Regionálny úrad verejného zdravotníctva
006/2023
09.01.2023
006/2023
dovoz palivového dreva pre ZŠ na rok 2023
0,00 €
František Vidlička
007/2023
03.02.2023
007/2023
Porealizačné zameranie k projektu - rómska cesta
0,00 €
Vincent Ferko
008/2023
27.02.2023
008/2023
Verejné obstarávanie pre stavbu "Stavebné úpravy Základnej školy v obci Čakanovce, odstránenie dvojzmennej prevádzky"
0,00 €
MARBU-VO1 s.r.o.
009/2023
17.04.2023
009/2023
VO na II. etapu stavebných prác rómskej cesty v obci Čakanovce
1.000,00 €
EU ADVICE s.r.o.
010/2023
27.06.2023
010/2023
Stavebný dozor: Odvodňovací rigol v obci Čakanovce
0,00 €
Ing. Karol Petz
011/2023
03.07.2023
011/2023
Pódium na kultúrnu akciu
0,00 €
Združenie obcí slanského mikroregiónu
012/2023
20.09.2023
012/2023
Monitorovanie kvality pitnej vody
0,00 €
Regionálny úrad verejného zdravotníctva
013/2023
03.10.2023
013/2023
Spracovanie administratívnych podkladov k žiadosti o platbu
1.200,00 €
Krajská rozvojová agentúra košického kraja
014/2023
06.10.2023
014/2023
VO na stavebné úpravy ZŠ v obci Čakanovce
0,00 €
MARBU-VO1 s.r.o.
001/2024
08.01.2024
001/2024
Opravy verejného osvetlenia a rozhlasu v roku 2024
0,00 €
VK SECURITY s.r.o.
002/2024
08.01.2024
002/2024
Stolárske služby na rok 2024 pre ZŠ, MŠ a OcÚ
0,00 €
Orsa spol. s.r.o.
003/2024
08.01.2024
003/2024
Vývoz žumpy od občanov a ZŠ v roku 2024
0,00 €
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
004/2024
08.01.2024
004/2024
Výkopové práce a dovoz zásypového materiálu na rok 2024
0,00 €
FM TRANS Slovakia, s.r.o.
005/2024
08.01.2024
005/2024
Dovoz palivového dreva pre ZŠ na rok 2024
0,00 €
František Vidlička
006/2024
08.01.2024
006/2024
Odber a analýza vzoriek vody v roku 2024
0,00 €
Regionálny úrad verejného zdravotníctva
007/2024
08.01.2024
007/2024
Vypracovanie žiadosti k výzvam o dotácie na rok 2024
0,00 €
EU projects s.r.o.
008/2024
16.01.2024
008/2024
monitorovanie kvality pitnej vody v roku 2024
0,00 €
Regionálny úrad verejného zdravotníctva
009/2024
08.02.2024
009/2024
Zabezpečenie kurzu Prvej pomoci pre členov MOaPS
300,00 €
Zimmomed s.r.o.
010/2024
18.03.2024
010/2024
Polohopisné a výškopisné zameranie obecných ciest k žiadosti o dotácie
0,00 €
Miroslav Antolík
011/2024
18.03.2024
011/2024
Oprava pivnice pod bytom ZŠ
4.200,00 €
EUCOS SK s.r.o.
012/2024
18.03.2024
012/2024
Oprava plota a rigola okolo dvora ZŠ
0,00 €
Ivan Lupták
013/2024
18.03.2024
013/2024
Oprava altánku, studne ZŠ
0,00 €
Ivan Lupták
014/2024
12.04.2024
014/2024
Oplotenie detského ihriska pri OcÚ
3.820,00 €
LeDia Creative s.r.o.
015/2024
17.04.2024
015/2024
Výstavba a montáž prvkov detského ihriska
0,00 €
Veríme v zábavu s.r.o.

banner-iii obec-cakanovce_25_8_2022-1


Prevádzkované na Joomla!. Designed by: joomla templates vps hosting Valid XHTML and CSS.