cakanovce hlasenie_rozhlasu

Kontakt


Obecný úrad

Čakanovce 79

04445

055/6965631

e-mail: obec@cakanovce.eu

Zodpovedná osoba

Osoba zodpovedná za ochranu osobných údajov:
 

Terézia Kinlovičová
  

kontakt : t.kinlovicova@gmail.com

Slovensko.skPovinne zverejňované zmluvyPredmet a popis zmluvy Suma Dátum
zverejnenia
Dátum
uzavretia
Partner Typ Súbor
« ZačiatokDozadu1234DopreduKoniec »Stránka 2 z 4
Dodatok
k dohode
0,00 €
01.11.2015
01.11.2015
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
zmluva
Zobrazit dokument
Dohoda
menšie obecné služby
0,00 €
26.11.2015
26.11.2015
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
zmluva
Zobrazit dokument
Dohoda
aktivačná činnosť
0,00 €
01.12.2015
01.12.2015
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
zmluva
Zobrazit dokument
Dodatok
k licenčnej zmluve
0,00 €
02.12.2015
02.12.2015
Pavol Halanda
zmluva
Zobrazit dokument
Zmluva
o pripojení
0,00 €
11.12.2015
11.12.2015
Datacentrum elektronizácie úz. samosp. Slovenska
zmluva
Zobrazit dokument
Zmluva
o uzavretí budúcej zmluvy
0,00 €
15.12.2015
15.12.2015
NATUR -PACK, a.s.
zmluva
Zobrazit dokument
Poistná zmluva
dodatok
0,00 €
17.12.2015
17.12.2015
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s.
zmluva
Zobrazit dokument
Dohoda
aktivačná činnosť
0,00 €
29.12.2015
29.12.2015
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
zmluva
Zobrazit dokument
Zmluva
poskytovanie poradenstva
0,00 €
11.01.2016
11.01.2016
MARBU VO - poradenstvo s.r.o.
zmluva
Zobrazit dokument
Zmluva
o výpožičke
0,00 €
11.01.2016
11.01.2016
Ministerstvo vnútra SR
zmluva
Zobrazit dokument
Zmluva
poskytovanie služieb
0,00 €
01.02.2016
01.02.2016
AVE Košice s.r.o.
zmluva
Zobrazit dokument
Zmluva
vykonávanie expertíz
1.297,60 €
03.02.2016
03.02.2016
Regionálny úrad verejného zdravotníctva
zmluva
Zobrazit dokument
Zmluva
audítorske služby
0,00 €
10.02.2016
10.02.2016
Ing. Zigmund SZATHRMÁRY
zmluva
Zobrazit dokument
Mandátna zmluva
zabezpečenie verejného obstarávania
1.000,00 €
15.02.2016
15.02.2016
Ing. Richard Tomík
zmluva
Zobrazit dokument
Dodatok
aktivačná činnosť
0,00 €
17.02.2016
17.02.2016
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
zmluva
Zobrazit dokument
Zmluva
odpady
0,00 €
22.02.2016
22.02.2016
H+EKO spol. s r.o.
zmluva
Zobrazit dokument
Zmluva
hlasové služby
0,00 €
29.02.2016
29.02.2016
Slovak Telekom a.s.
zmluva
Zobrazit dokument
Dodatok
hlasove služby
0,00 €
04.03.2016
04.03.2016
Slovak Telekom a.s.
zmluva
Zobrazit dokument
Dodatok
odpadové hospodárstvo
0,00 €
28.06.2016
28.06.2016
AVE Košice s.r.o.
zmluva
Zobrazit dokument
Príkazná zmluva
služby
0,00 €
01.07.2016
01.07.2016
Mgr. Zuzana Vargová
zmluva
Zobrazit dokument
Zmluva
odpady
0,00 €
15.07.2016
15.07.2016
NATUR -PACK, a.s.
zmluva
Zobrazit dokument
Zmluva o dielo
rekonštrukcia OU
10.061,82 €
18.07.2016
18.07.2016
LAMI BP spol. s r.o. Košice
zmluva
Zobrazit dokument
Zmluva
finančné prostriedky
0,00 €
21.08.2016
21.08.2016
Mesto Košice
zmluva
Zobrazit dokument
Dohoda
aktivačná činnosť
0,00 €
14.09.2016
14.09.2016
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
zmluva
Zobrazit dokument
Zmluva
poskytnutie dotácie
5.000,00 €
19.09.2016
19.09.2016
Slovenská agentúra životného prostredia
zmluva
Zobrazit dokument
Kúpna zmluva
nehnuteľnosť
466,70 €
04.10.2016
04.10.2016
František Čabai
zmluva
Zobrazit dokument
Dohoda
pomoc v hmotnej núdzi
0,00 €
25.10.2016
25.10.2016
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
zmluva
Zobrazit dokument
Dohoda
aktivačná činnosť
0,00 €
25.10.2016
25.10.2016
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
zmluva
Zobrazit dokument
Dohoda
aktivačná činnosť
0,00 €
25.10.2016
25.10.2016
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
zmluva
Zobrazit dokument
Zmluva
o elektronickej komunikácii
0,00 €
09.11.2016
09.11.2016
Dôvera zdravotná poisťovňa a.s.
zmluva
Zobrazit dokument
Dodatok
ku kúpnej zmluve
0,00 €
22.11.2016
22.11.2016
František Čabai
dodatok
Zobrazit dokument
Dodatok
k dohode
0,00 €
02.12.2016
02.12.2016
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
zmluva
Zobrazit dokument
Dodatok
odpady
0,00 €
19.12.2016
19.12.2016
AVE Východ s.r.o.
zmluva
Zobrazit dokument
Licenčná zmluva
systémová podpora
0,00 €
27.12.2016
27.12.2016
TOPSET Solutions s.r.o.
zmluva
Zobrazit dokument
Kúpna zmluva
nehnuteľnosť
606,00 €
30.12.2016
30.12.2016
Ladislav Grof
zmluva
Zobrazit dokument
Dodatok
k zmluve
150,00 €
13.01.2017
13.01.2017
Aquaspiš spol. s r.o.
zmluva
Zobrazit dokument
Dodatok
k zmluve
0,00 €
27.01.2017
27.01.2017
Slovak Telekom a.s.
zmluva
Zobrazit dokument
Dodatok
k dohode
0,00 €
01.02.2017
01.02.2017
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
zmluva
Zobrazit dokument
Dohoda
aktivačná činnosť
0,00 €
01.02.2017
01.02.2017
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
zmluva
Zobrazit dokument
Zmluva
odborné expertízy
0,00 €
01.02.2017
01.02.2017
Regionálny úrad verejného zdravotníctva
zmluva
Zobrazit dokument
Zmluva
poskytnutie dotácií
0,00 €
07.02.2017
07.02.2017
Ministerstvo vnútra SR
zmluva
Zobrazit dokument
Zmluva
o pripojení
0,00 €
09.02.2017
09.02.2017
Východoslovenská distribučná, a.s.
zmluva
Zobrazit dokument
Dodatok
k dohode
0,00 €
02.03.2017
02.03.2017
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
zmluva
Zobrazit dokument
Zmluva
poskytnutie dotácie
0,00 €
06.03.2017
06.03.2017
Ministerstvo vnútra SR
zmluva
Zobrazit dokument
Zmluva o dielo
energetický audit pre obnovu budovy OU
495,00 €
20.03.2017
20.03.2017
ENAU s.r.o.
zmluva
Zobrazit dokument
Dohoda
aktivačná činnosť
0,00 €
12.04.2017
12.04.2017
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
zmluva
Zobrazit dokument
Dodatok
k zmluve
0,00 €
24.05.2017
24.05.2017
MARBU VO - poradenstvo s.r.o.
zmluva
Zobrazit dokument
Zmluva
poskytnutie dotácie
1.500,00 €
07.06.2017
07.06.2017
Košický samosprávny kraj
zmluva
Zobrazit dokument
Zmluva
poskytnutie finančných prostriedkov
0,00 €
16.06.2017
16.06.2017
Mesto Košice
zmluva
Zobrazit dokument
Príkazná zmluva
verejné obstarávanie
0,00 €
11.07.2017
11.07.2017
Regionálne združenie miest a obcí Košice - okolie
zmluva
Zobrazit dokument
Zmluva
poskytovanie audítorskych služieb
600,00 €
18.08.2017
18.08.2017
Ing. Zigmund SZATHRMÁRY
zmluva
Zobrazit dokument
Príkazná zmluva
Organizácia a riadenie MZ
33,00 €
01.09.2017
01.09.2017
Mgr. Zuzana Vargová
zmluva
Zmluva
činnosť zdravotnej služby
0,00 €
06.09.2017
06.09.2017
MUDr. Beáta Antošová
zmluva
Zobrazit dokument
Zmluva
dodávka elektriny
0,00 €
16.10.2017
16.10.2017
Energie2, a.s.
zmluva
Zobrazit dokument
Darovacia zmluva
financie
30,00 €
19.10.2017
19.10.2017
Pierott n.o.
zmluva
Zobrazit dokument
Dohoda
aktivačná činnosť
0,00 €
20.10.2017
20.10.2017
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
zmluva
Zobrazit dokument
Dohoda
pomoc v hmotnej núdzi
0,00 €
01.12.2017
01.12.2017
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
zmluva
Zobrazit dokument
Dodatok
správa počítačovej siete
0,00 €
12.12.2017
12.12.2017
Bc. Viliam Kmec
zmluva
Zobrazit dokument
Dodatok
telekomunikačné služby
0,00 €
20.12.2017
20.12.2017
Slovak Telekom a.s.
zmluva
Zobrazit dokument
Dodatok
rozvoz stravy
0,00 €
21.12.2017
21.12.2017
Miroslava Haľková
zmluva
Zobrazit dokument
Rámcová dohoda
verejnoprospešné služby
28.365,52 €
29.12.2017
29.12.2017
KOSIT a.s.
zmluva
Zobrazit dokument
Zmluva
aktualizácia programov
0,00 €
12.01.2018
12.01.2018
TOPSET Solutions s.r.o.
zmluva
Zobrazit dokument
Dohoda
pomoc v hmotnej nudzi
0,00 €
12.01.2018
12.01.2018
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
zmluva
Zobrazit dokument
Zmluva
rozbor vody
1.114,70 €
26.01.2018
26.01.2018
Regionálny úrad verejného zdravotníctva
zmluva
Zobrazit dokument
Dodatok
nakladanie s odpadmi
0,00 €
08.03.2018
08.03.2018
NATUR -PACK, a.s.
zmluva
Zobrazit dokument
Darovacia zmluva
peňažný dar
40,00 €
19.03.2018
19.03.2018
Pierott n.o.
zmluva
Zobrazit dokument
Dohoda
aktivačná činnosť
0,00 €
16.04.2018
16.04.2018
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
zmluva
Zobrazit dokument
Zmluva
poskytnutie nenávratného finančného príspevku
0,00 €
09.05.2018
09.05.2018
Ministerstvo životného prostredia SR
zmluva
Zobrazit dokument
Dohoda
aktivačná činnosť
0,00 €
16.05.2018
16.05.2018
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
zmluva
Zobrazit dokument
Zmluva
Spracovanie osobných údajov sprostredkovateľom
0,00 €
25.05.2018
25.05.2018
KOMENSKY, s.r.o
zmluva
Zobrazit dokument
Zmluva
dotácia
1.400,00 €
04.06.2018
04.06.2018
Dobrovoľná požiarna ochrana SR
zmluva
Zobrazit dokument
Zmluva o dielo
Hudobná produkcia
200,00 €
02.07.2018
02.07.2018
Ján Štipák
zmluva
Zobrazit dokument
Kúpna zmluva
nehnuteľnosť
486,00 €
03.07.2018
03.07.2018
Ladislav Kohút
zmluva
Zobrazit dokument
Kúpna zmluva
nehnuteľnosť
0,00 €
16.07.2018
16.07.2018
Martin Bužo
zmluva
Zobrazit dokument
Zmluva
poskytnutie dotácie na podporu rozvoja športu
38.500,00 €
04.09.2018
04.09.2018
Úrad vlády Slovenskej republiky
zmluva
Zobrazit dokument
Dodatok č.1
k zmluve na poskytnutie nenávratného príspevku
0,00 €
10.09.2018
10.09.2018
Ministerstvo životného prostredia SR
dodatok
Zobrazit dokument
Dodatok
k zmluve o poskytovaní služieb
0,00 €
21.09.2018
21.09.2018
KOMENSKY, s.r.o
zmluva
Zobrazit dokument
Zmluva
odborná pomoc
0,00 €
01.10.2018
01.10.2018
Aquaspiš spol. s r.o.
zmluva
Zobrazit dokument
Zmluva
spracúvanie osobných údajov
0,00 €
02.10.2018
02.10.2018
TOPSET Solutions s.r.o.
zmluva
Zobrazit dokument
Zmluva
poskytnutie dotácie
0,00 €
16.10.2018
16.10.2018
Ministerstvo vnútra SR
zmluva
Zobrazit dokument
Zmluva o dielo
Rekonštrukcia sociálnych zariadení v MŠ
17.161,15 €
09.11.2018
08.11.2018
SIBSTAV s.r.o.
zmluva
Zobrazit dokument
Zmluva o dielo
Výstavba multifunkčného ihriska
54.961,08 €
15.11.2018
15.11.2018
M Cup Production s.r.o.
zmluva
Zobrazit dokument
Dohoda
pomoc v hmotnej núdzi
0,00 €
28.11.2018
28.11.2018
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
zmluva
Zobrazit dokument
Dodatok
odpady
0,00 €
07.01.2019
07.01.2019
NATUR -PACK, a.s.
zmluva
Zobrazit dokument
Zmluva
poskytovanie poradenských služieb
0,00 €
16.01.2019
16.01.2019
MARBU s.r.o.
zmluva
Zobrazit dokument
Zmluva
poskytovanie služieb
0,00 €
17.01.2019
17.01.2019
KOMENSKY, s.r.o
zmluva
Zobrazit dokument
Kúpna zmluva
nehnuteľnosť
0,00 €
17.01.2019
17.01.2019
Viaceré zmluvné strany
zmluva
Zobrazit dokument
Darovacia zmluva
peňažný dar
30,00 €
18.01.2019
18.01.2019
Pierott n.o.
zmluva
Zobrazit dokument
Zmluva
audítorské služby
700,00 €
30.01.2019
30.01.2019
Ing. Matilda Duditšová
zmluva
Zobrazit dokument
Dohoda
pomoc v hmotnej núdzi
0,00 €
07.02.2019
07.02.2019
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
zmluva
Zobrazit dokument
Zmluva
vykonávanie laboratórnych expertíz
388,20 €
12.02.2019
12.02.2019
Regionálny úrad verejného zdravotníctva
zmluva
Zobrazit dokument
Zmluva o dielo
Rekonštrukcia hasičskej zbrojnice
29.454,00 €
20.02.2019
20.02.2019
Eufekta s.r.o.
zmluva
Zobrazit dokument
Dodatok
k zmluve o poskytovaní služby
0,00 €
05.03.2019
05.03.2019
Ministerstvo vnútra SR
zmluva
Zobrazit dokument
Dodatok č.1
ku kúpnej zmluve
0,00 €
20.03.2019
20.03.2019
Martin Bužo
dodatok
Zobrazit dokument
Dohoda
poskytnutie príspevku
0,00 €
16.04.2019
16.04.2019
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
zmluva
Zobrazit dokument
Zmluva
prenájom reklamných tabúľ
0,00 €
02.05.2019
02.05.2019
MASLEN s.r.o.
zmluva
Zobrazit dokument
Príloha
k zmluve o dodávke elektriny
0,00 €
24.05.2019
24.05.2019
Východoslovenská energetika a.s.
zmluva
Zobrazit dokument
Dodatok
k zmluve o poskytovaní služieb
0,00 €
29.05.2019
29.05.2019
Slovak Telekom a.s.
zmluva
Zobrazit dokument
Zmluva
poskytnutie dotácie
1.400,00 €
20.06.2019
20.06.2019
Dobrovoľná požiarna ochrana SR
zmluva
Zobrazit dokument
Zmluva o dielo
hudobná produkcia
200,00 €
22.06.2019
22.06.2019
Ján Štipák
zmluva
Zobrazit dokument

banner-iii obec-cakanovce_25_8_2022-1


Prevádzkované na Joomla!. Designed by: joomla templates vps hosting Valid XHTML and CSS.