cakanovce hlasenie_rozhlasu

Kontakt


Obecný úrad

Čakanovce 79

04445

055/6965631

e-mail: obec@cakanovce.eu

Zodpovedná osoba

Osoba zodpovedná za ochranu osobných údajov:
 

Terézia Kinlovičová
  

kontakt : t.kinlovicova@gmail.com

Slovensko.skPovinne zverejňované zmluvyPredmet a popis zmluvy Suma Dátum
zverejnenia
Dátum
uzavretia
Partner Typ Súbor
« ZačiatokDozadu1234DopreduKoniec »Stránka 3 z 4
Zmluva
o spolupráci
0,00 €
22.06.2019
22.06.2019
Jana Tóthová - FS Herľančanka
zmluva
Zobrazit dokument
Zmluva o poskytovaní služby
Periskop pre riaditeľov MŠ
0,00 €
01.07.2019
01.07.2019
Periskop s.r.o.
zmluva
Zobrazit dokument
Dohoda
o umiestnení monitorovacieho objektu na pozemku
30,00 €
17.07.2019
17.07.2019
Výskumný ústav vodného hospodárstva
zmluva
Zobrazit dokument
Zmluva
poskytovanie poradenstva a služieb
0,00 €
30.07.2019
30.07.2019
EU projects s.r.o.
zmluva
Zobrazit dokument
Zmluva o dielo
Obnova budovy OU a KD v Čakanovciach
272.769,29 €
01.08.2019
01.08.2019
PB bau s.r.o.
zmluva
Zobrazit dokument
Dodatok
k zmluve o poskytovaní služieb
0,00 €
28.08.2019
28.08.2019
Slovak Telekom a.s.
zmluva
Zobrazit dokument
Dodatok
k zmluve o poskytovaní služieb
0,00 €
28.08.2019
28.08.2019
Slovak Telekom a.s.
zmluva
Zobrazit dokument
Darovacia zmluva
peňažný dar
40,00 €
03.09.2019
03.09.2019
Pierott n.o.
zmluva
Zobrazit dokument
Zmluva o dielo
Projektová dokumentácia
11.760,00 €
10.09.2019
10.09.2019
Váhoprojekt s.r.o.
zmluva
Zobrazit dokument
Zmluva
poskytovanie stravy
0,00 €
19.09.2019
19.09.2019
Základná škola Bidovce
zmluva
Zobrazit dokument
Zmluva
poskytovanie služieb
950,00 €
10.10.2019
10.10.2019
Krajská rozvojová agentúra košického kraja
zmluva
Zobrazit dokument
Zmluva
poskytovanie služieb
950,00 €
10.10.2019
10.10.2019
Krajská rozvojová agentúra košického kraja
zmluva
Zobrazit dokument
Dodatok
k rámcovej zmluve
0,00 €
10.10.2019
10.10.2019
KOSIT a.s.
zmluva
Zobrazit dokument
Mandátna zmluva
zabezpečenie procesu vo
4.800,00 €
16.10.2019
16.10.2019
ABYS Slovakia s.r.o.
zmluva
Zobrazit dokument
Zmluva o dielo
stavebný dozor
8.500,00 €
25.10.2019
25.10.2019
Ing. Gabriel Gajdoš - PR.EK.S
zmluva
Zobrazit dokument
Zmluva o dielo
Stavebný dozor
2.000,00 €
28.10.2019
28.10.2019
Ing. Gabriel Gajdoš - PR.EK.S
zmluva
Zobrazit dokument
Zmluva o dielo
stavebný dozor
0,00 €
28.10.2019
28.10.2019
Ing. Gabriel Gajdoš - PR.EK.S
zmluva
Zobrazit dokument
Zmluva o dielo
Odvodňovací rigol v obci Čakanovce
37.144,80 €
18.11.2019
18.11.2019
FM TRANS Slovakia, s.r.o.
zmluva
Zobrazit dokument
Krycie listy k zmluve 034/2019
Krycie listy k zmluve 034/2019
0,00 €
18.11.2019
18.11.2019
FM TRANS Slovakia, s.r.o.
dodatok
Zobrazit dokument
Poistná zmluva
poistenie majetku
54,45 €
31.12.2019
31.12.2019
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s.
zmluva
Zobrazit dokument
Dodatok
k zmluve na rozvoz stravy
0,00 €
02.01.2020
02.01.2020
Miroslava Haľková
zmluva
Zobrazit dokument
Dodatok
nakladanie s odpadmi
0,00 €
02.01.2020
02.01.2020
NATUR -PACK, a.s.
zmluva
Zobrazit dokument
Dodatok
k zmluve o dodávke elektriny
0,00 €
07.01.2020
07.01.2020
Energie2, a.s.
zmluva
Zobrazit dokument
Dohoda
o urovnaní
0,00 €
07.01.2020
07.01.2020
SOZA
zmluva
Zobrazit dokument
Dohoda
pomoc v hmotnej núdzi
0,00 €
30.01.2020
30.01.2020
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
zmluva
Zobrazit dokument
Zmluva
vykonávanie expertíz
0,00 €
03.02.2020
03.02.2020
Regionálny úrad verejného zdravotníctva
zmluva
Zobrazit dokument
Zmluva
poskytovanie verejných služieb
0,00 €
06.02.2020
06.02.2020
Slovak Telekom a.s.
zmluva
Zobrazit dokument
Zmluva
poskytnutie finančných prostriedkov
0,00 €
06.02.2020
06.02.2020
Mesto Košice
zmluva
Zobrazit dokument
Dodatok
k zmluve o vodovode
0,00 €
11.02.2020
11.02.2020
Aquaspiš spol. s r.o.
zmluva
Zobrazit dokument
Dodatok
k zmluve o poskytovaní stravy
0,00 €
12.02.2020
12.02.2020
Základná škola Bidovce
zmluva
Zobrazit dokument
Dodatok č. 2
poskytnutie nenávratného príspevku
0,00 €
14.02.2020
14.02.2020
Ministerstvo životného prostredia SR
dodatok
Zobrazit dokument
Dohoda
poskytnutie finančných prostriedkov
0,00 €
30.03.2020
30.03.2020
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
zmluva
Zobrazit dokument
Zmluva
poskytnutie dotácie
1.400,00 €
01.04.2020
01.04.2020
Dobrovoľná požiarna ochrana SR
zmluva
Zobrazit dokument
Príkazná zmluva
verejné obstarávanie
0,00 €
02.04.2020
02.04.2020
Regionálne združenie miest a obcí Košice - okolie
zmluva
Zobrazit dokument
Zmluva
audítorské služby
700,00 €
30.05.2020
30.05.2020
Ing. Matilda Duditšová
zmluva
Zobrazit dokument
Dohoda
poskytnutie finančných prostriedkov
0,00 €
10.06.2020
10.06.2020
Obec Bidovce
zmluva
Zobrazit dokument
Zmluva
Dodávka elektriny
0,00 €
10.06.2020
10.06.2020
BCF Energy s.r.o.
zmluva
Zobrazit dokument
Dodatok č. 3
k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
0,00 €
12.06.2020
12.06.2020
Ministerstvo životného prostredia SR
dodatok
Zobrazit dokument
Dodatok č. 1
k zmluve o dielo
0,00 €
18.06.2020
18.06.2020
PB bau s.r.o.
dodatok
Zobrazit dokument
Zmluva
o pripojení
0,00 €
19.06.2020
19.06.2020
Východoslovenská distribučná, a.s.
zmluva
Zobrazit dokument
Dohoda
pomoc v hmotnej núdzi
0,00 €
23.06.2020
23.06.2020
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
zmluva
Zobrazit dokument
Dodatok č. 5
Poistná zmluva
0,00 €
22.07.2020
22.07.2020
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s.
zmluva
Zobrazit dokument
Zmluva
hlasové služby
0,00 €
14.08.2020
14.08.2020
Slovak Telekom a.s.
zmluva
Zobrazit dokument
Zmluva
hlasové služby
0,00 €
31.08.2020
31.08.2020
Slovak Telekom a.s.
zmluva
Zobrazit dokument
Darovacia zmluva
peňažný dar
20,00 €
31.08.2020
31.08.2020
Pierott n.o.
zmluva
Zobrazit dokument
Príkazná zmluva
verejné obstarávanie
0,00 €
03.09.2020
03.09.2020
Regionálne združenie miest a obcí Košice - okolie
zmluva
Zobrazit dokument
Zmluva
ukončenie poskytovania služieb elektronickej pošty
0,00 €
08.09.2020
08.09.2020
Slovak Telekom a.s.
zmluva
Zobrazit dokument
Dohoda
aktivačná činnosť
0,00 €
21.10.2020
21.10.2020
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
zmluva
Zobrazit dokument
Dohoda
pomoc v hmotnej núdzi
0,00 €
26.10.2020
26.10.2020
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
zmluva
Zobrazit dokument
Zmluva
zber odpadu
0,00 €
04.11.2020
04.11.2020
KOSIT a.s.
zmluva
Zobrazit dokument
Zmluva
výpožička
0,00 €
30.11.2020
30.11.2020
Slovenská republika - Štatistický úrad SR
zmluva
Zobrazit dokument
Zmluva
o výpožičke - súprava povodňovej záchrannej služby
0,00 €
02.12.2020
02.12.2020
Ministerstvo vnútra SR
zmluva
Zobrazit dokument
Dodatok č. 6
k poistnej zmluve
0,00 €
15.12.2020
15.12.2020
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s.
zmluva
Zobrazit dokument
Servisná zmluva
Vitocal 200-S
0,00 €
18.12.2020
18.12.2020
Viessmann s.r.o.
zmluva
Zobrazit dokument
Servisná zmluva
Vitocal 200-S
0,00 €
18.12.2020
18.12.2020
Viessmann s.r.o.
zmluva
Zobrazit dokument
Zmluva
poskytovanie služieb
0,00 €
29.12.2020
29.12.2020
Národná agentúra pre sieťové a el. služby
zmluva
Zobrazit dokument
Zmluva
poskytovanie služieb
0,00 €
21.01.2021
21.01.2021
Mobilné odberové miesto
zmluva
Zobrazit dokument
Zmluva
poskytovanie služieb
0,00 €
28.01.2021
28.01.2021
Mobilné odberové miesto
zmluva
Zobrazit dokument
Zmluva
poskytnutie finančného príspevku
0,00 €
04.02.2021
04.02.2021
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny
zmluva
Zobrazit dokument
Zmluva
poskytnutie služieb
0,00 €
04.02.2021
04.02.2021
Mobilné odberové miesto
zmluva
Zobrazit dokument
Zmluva
laboratórne expertízy
388,20 €
16.02.2021
16.02.2021
Regionálny úrad verejného zdravotníctva
zmluva
Zobrazit dokument
Dodatok č. 4
nakladanie s odpadmi
0,00 €
19.02.2021
19.02.2021
NATUR -PACK, a.s.
zmluva
Zobrazit dokument
Dodatok č. 1
zmluva o výpožičke
0,00 €
16.03.2021
16.03.2021
Slovenská republika - Štatistický úrad SR
zmluva
Zobrazit dokument
Zmluva
externý manažment
0,00 €
08.04.2021
08.04.2021
EU ADVICE s.r.o.
zmluva
Zobrazit dokument
Dodatok č. 1
k mandátnej zmluve
0,00 €
14.04.2021
14.04.2021
ABYS Slovakia s.r.o.
zmluva
Zobrazit dokument
Zmluva
spracovanie osobných údajov
0,00 €
18.05.2021
18.05.2021
Obec Beniakovce
zmluva
Zobrazit dokument
Darovacia zmluva
peňažný dar
20,00 €
25.05.2021
25.05.2021
Pierott n.o.
zmluva
Zobrazit dokument
Zmluva
poskytnutie dotácie
1.400,00 €
27.05.2021
27.05.2021
Dobrovoľná požiarna ochrana SR
zmluva
Zobrazit dokument
Dodatok
k zmluve
0,00 €
27.05.2021
27.05.2021
KOMENSKY, s.r.o
zmluva
Zobrazit dokument
Zmluva
poskytnutie dotácie
1.400,00 €
27.05.2021
27.05.2021
Dobrovoľná požiarna ochrana SR
zmluva
Zobrazit dokument
Zmluva
audítorske služby
0,00 €
31.05.2021
31.05.2021
Ing. Matilda Duditšová
zmluva
Zobrazit dokument
Poistná zmluva
poistenie
0,00 €
09.06.2021
09.06.2021
UNIQA poisťovňa a.s.
zmluva
Zobrazit dokument
Zmluva
prenájom reklamných tabúľ
300,00 €
01.08.2021
01.08.2021
MASLEN s.r.o.
zmluva
Zobrazit dokument
Zmluva o dielo
Dobudovanie základnej tech. infraštruktúry
172.504,30 €
18.08.2021
17.08.2021
ASTEX s.r.o.
zmluva
Zobrazit dokument
Zmluva
o vzájomnej spolupráci
0,00 €
24.08.2021
24.08.2021
Metodicko pedagogické centrum
zmluva
Zobrazit dokument
Dohoda
aktivačná činnosť
0,00 €
21.09.2021
21.09.2021
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
zmluva
Zobrazit dokument
Dohoda
pomoc v hmotnej núdzi
0,00 €
11.10.2021
11.10.2021
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
zmluva
Zobrazit dokument
Dodatok
k zmluve o poskytovaní verejných služieb
0,00 €
15.10.2021
15.10.2021
Slovak Telekom a.s.
zmluva
Zobrazit dokument
Dodatok
k zmluve o dielo
0,00 €
03.11.2021
03.11.2021
Váhoprojekt s.r.o.
dodatok
Zobrazit dokument
Dodatok č. 1
k zmluve o dielo
0,00 €
03.11.2021
03.11.2021
Váhoprojekt s.r.o.
dodatok
Zobrazit dokument
Dohoda
pomoc v hmotnej núdzi
0,00 €
05.11.2021
05.11.2021
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
zmluva
Zobrazit dokument
Darovacia zmluva
peňažný dar
20,00 €
10.11.2021
10.11.2021
Pierott n.o.
zmluva
Zobrazit dokument
Zmluva
mobilný zber papiera
0,00 €
02.12.2021
02.12.2021
Lilly enviro s.r.o.
zmluva
Zobrazit dokument
Zmluva
zabezpečenie stravovania
0,00 €
15.12.2021
15.12.2021
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.
zmluva
Zobrazit dokument
Príkazná zmluva
verejné obstarávanie
0,00 €
16.12.2021
16.12.2021
Regionálne združenie miest a obcí Košice - okolie
zmluva
Zobrazit dokument
Dodatok č. 1
k zmluve o správe siete
100,00 €
03.01.2022
03.01.2022
Bc. Viliam Kmec
zmluva
Zobrazit dokument
Zmluva
rozbor vody v roku 2022
1.232,60 €
19.01.2022
19.01.2022
Regionálny úrad verejného zdravotníctva
zmluva
Zobrazit dokument
Dodatok č. 1
k zmluve o poskytnutí služieb
4.176,00 €
01.02.2022
01.02.2022
EU ADVICE s.r.o.
dodatok
Zobrazit dokument
Dodatok č. 2
k zmluve o poskytnutí služieb
4.149,00 €
07.02.2022
07.02.2022
EU ADVICE s.r.o.
dodatok
Zobrazit dokument
Dodatok č. 3
poskytovanie stravy
0,00 €
15.02.2022
15.02.2022
Základná škola Bidovce
dodatok
Zobrazit dokument
Zmluva o dielo
stavebný dozor
4.908,00 €
02.03.2022
02.03.2022
CEVING SK s.r.o.
zmluva
Zobrazit dokument
Zmluva o dielo
Dobudovanie základnej technickej infraštruktúry
214.908,40 €
09.03.2022
09.03.2022
ASTEX s.r.o.
zmluva
Zobrazit dokument
Dodatok č. 2
k rámcovej dohode
0,00 €
18.03.2022
18.03.2022
KOSIT a.s.
zmluva
Zobrazit dokument
Kúpna zmluva
motorové vozidlo
0,00 €
23.03.2022
23.03.2022
Autá Košice s.r.o.
zmluva
Zobrazit dokument
Zmluva o dielo
stavebné práce
76.483,20 €
26.04.2022
26.04.2022
RELIEN s.r.o.
zmluva
Zobrazit dokument
Príloha č.1
k zmluve
0,00 €
26.04.2022
26.04.2022
RELIEN s.r.o.
zmluva
Zobrazit dokument
Príloha č.2, 3, 4
k zmluve
0,00 €
26.04.2022
26.04.2022
RELIEN s.r.o.
zmluva
Zobrazit dokument
Darovacia zmluva
peňažný dar
20,00 €
10.05.2022
10.05.2022
Pierott n.o.
zmluva
Zobrazit dokument
Zmluva
poskytnutie dotácie
1.400,00 €
11.05.2022
11.05.2022
Dobrovoľná požiarna ochrana SR
zmluva
Zobrazit dokument
Zmluva
poskytnutie nenávratného finančného príspevku
28.316,48 €
11.05.2022
11.05.2022
Pôdohospodárska platobná agentúra
zmluva
Zobrazit dokument

banner-iii obec-cakanovce_25_8_2022-1


Prevádzkované na Joomla!. Designed by: joomla templates vps hosting Valid XHTML and CSS.