cakanovce hlasenie_rozhlasu

Kontakt


Obecný úrad

Čakanovce 79

04445

055/6965631

e-mail: obec@cakanovce.eu

Zodpovedná osoba

Osoba zodpovedná za ochranu osobných údajov:
 

Terézia Kinlovičová
  

kontakt : t.kinlovicova@gmail.com

Slovensko.skPovinne zverejňované zmluvyPredmet a popis zmluvy Suma Dátum
zverejnenia
Dátum
uzavretia
Partner Typ Súbor
« ZačiatokDozadu1234DopreduKoniec »Stránka 4 z 4
Zmluva
poskytovanie audítorskych služieb
700,00 €
31.05.2022
31.05.2022
Ing. Matilda Duditšová
zmluva
Zobrazit dokument
Dodatok č.1
Dodatok k zmluve
0,00 €
25.07.2022
31.05.2022
Metodicko pedagogické centrum
zmluva
Zobrazit dokument
Kúpna zmluva
telefónny prístroj
44,90 €
03.06.2022
03.06.2022
Slovak Telekom a.s.
zmluva
Zobrazit dokument
Darovacia zmluva
Darovacia zmluva
0,00 €
31.10.2022
15.06.2022
Ministerstvo vnútra SR
zmluva
Zobrazit dokument
ZMLUVA O VÝPOŽIČKE č. KRHZ-KE-VO-655/2022
ZMLUVA O VÝPOŽIČKE č. KRHZ-KE-VO-655/2022
0,00 €
04.08.2022
28.06.2022
Ministerstvo vnútra SR
zmluva
Zobrazit dokument
Zmluva
poskytnutie nenavrátneho príspevku
0,00 €
12.07.2022
12.07.2022
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny
zmluva
Zobrazit dokument
Zmluva
o aktualizácii programov
258,00 €
21.07.2022
21.07.2022
TOPSET Solutions s.r.o.
zmluva
Zobrazit dokument
ZLP-VT-2021-0067
Zmluva o prevode výpočtovej techniky
0,00 €
06.09.2022
31.08.2022
Datacentrum elektronizácie úz. samosp. Slovenska
zmluva
Zobrazit dokument
Zmluva o dielo
odchyt túlavých a zabehnutých psov
0,00 €
03.10.2022
01.09.2022
Vranovský útulok pre psov
zmluva
Zobrazit dokument
Licenčná zmluva
Licenčná zmluva
0,00 €
06.11.2022
05.09.2022
3W Slovakia s.r.o.
zmluva
Zobrazit dokument
Dodatok č.3 k rámcovej dohode
Dodatok č.3 k rámcovej dohode
0,00 €
19.09.2022
14.09.2022
KOSIT a.s.
zmluva
Zobrazit dokument
Dodatok č.3 k rámcovej dohode
Dodatok č.3 k rámcovej dohode
0,00 €
28.10.2022
14.09.2022
KOSIT a.s.
zmluva
Zobrazit dokument
Dohoda, § 10 PvHN, medzi organizátorom a úradom
Dohoda, § 10 PvHN, medzi organizátorom a úradom
0,00 €
24.10.2022
19.10.2022
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
zmluva
Zobrazit dokument
Zmluva o prevode výpočtovej techniky
Zmluva o prevode výpočtovej techniky
0,00 €
28.10.2022
22.10.2022
Datacentrum elektronizácie úz. samosp. Slovenska
zmluva
Zobrazit dokument
Zámenná zmluva
Zámenná zmluva
0,00 €
02.11.2022
25.10.2022
Marco Dračka
zmluva
Zobrazit dokument
Darovacia zmluva
Darovacia zmluva
20,00 €
07.11.2022
04.11.2022
Pierott n.o.
zmluva
Zobrazit dokument
Dohoda
Dohoda
0,00 €
15.11.2022
14.11.2022
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
zmluva
Zobrazit dokument
Zmluva o zriadení vecného bremena
Zmluva o zriadení vecného bremena
0,00 €
08.12.2022
07.12.2022
Východoslovenská distribučná, a.s.
zmluva
Zobrazit dokument
Dodatok č.3 k zmluve
Dodatok č.3 k zmluve
0,00 €
08.12.2022
08.12.2022
Miroslava Haľková
zmluva
Zobrazit dokument
Zmluva o poskytovaní služieb - zber jedlých olejov a tukov
Zmluva o poskytovaní služieb - zber jedlých olejov a tukov
0,00 €
14.12.2022
14.12.2022
KOSIT a.s.
zmluva
Zobrazit dokument
Dodatok č.4 k zmluve o poskytovaní stravy
Dodatok č.4 k zmluve o poskytovaní stravy
0,00 €
27.12.2022
27.12.2022
Základná škola Bidovce
zmluva
Zobrazit dokument
Zmluva o plnení úloh autorizovaného bezpečnostného technika
Zmluva o plnení úloh autorizovaného bezpečnostného technika
0,00 €
16.01.2023
02.01.2023
Ing. Slavka Krempaská
zmluva
Zobrazit dokument
Zmluva o plnení úloh technika požiarnej ochrany
Zmluva o plnení úloh technika požiarnej ochrany
0,00 €
16.01.2023
02.01.2023
Ing. Slavka Krempaská
zmluva
Zobrazit dokument
Zmluva o poskytovaní služieb
Zmluva o poskytovaní služieb
0,00 €
09.01.2023
03.01.2023
MARBU-VO1 s.r.o.
zmluva
Darovacia zmluva
Darovacia zmluva
0,00 €
09.02.2023
13.01.2023
Slovenská republika - Štatistický úrad SR
zmluva
Zobrazit dokument
Podnájomná zmluva
Podnájomná zmluva
0,00 €
23.01.2023
19.01.2023
DUBRAVA GROUP a.s.
zmluva
Zobrazit dokument
Zmluva o poskytovaní poradenstva a služieb
Zmluva o poskytovaní poradenstva a služieb
0,00 €
23.01.2023
20.01.2023
ERA Novum, s.r.o.
zmluva
Zobrazit dokument
Zmluva o vykonávaní laboratórnych expertíz
Zmluva o vykonávaní laboratórnych expertíz
388,20 €
30.01.2023
23.01.2023
Regionálny úrad verejného zdravotníctva
zmluva
Zobrazit dokument
Zmluva o poskytnutí služby
Zmluva o poskytnutí služby
0,00 €
09.02.2023
27.01.2023
URBITECH s.r.o.
zmluva
Zobrazit dokument
Dodatok č.1 k zmluve
Dodatok č.1 k zmluve
0,00 €
09.02.2023
02.02.2023
MARBU-VO1 s.r.o.
zmluva
Zobrazit dokument
Dodatok č.5 ku zmluve č. A/265/03/2011
Dodatok č.5 ku zmluve č. A/265/03/2011
0,00 €
09.02.2023
06.02.2023
TOPSET Solutions s.r.o.
zmluva
Zobrazit dokument
Dodatok č. 1 k zmluve o zriadení vecného bremena č. 2585/VSD/2022
Dodatok č. 1 k zmluve o zriadení vecného bremena č. 2585/VSD/2022
0,00 €
15.02.2023
15.02.2023
Východoslovenská distribučná, a.s.
zmluva
Zobrazit dokument
Dodatok č. 5 k zmluve o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi
Dodatok č. 5 k zmluve o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi
0,00 €
06.03.2023
06.03.2023
NATUR -PACK, a.s.
zmluva
Zobrazit dokument
Dodatok č. 1 k zmluve o dielo
Dodatok č. 1 k zmluve o dielo
46.817,50 €
30.03.2023
30.03.2023
FM TRANS Slovakia, s.r.o.
zmluva
Zobrazit dokument
Dohoda
Dohoda
0,00 €
06.04.2023
04.04.2023
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
zmluva
Zobrazit dokument
Kúpna zmluva
Kúpna zmluva
17.148,00 €
06.04.2023
06.04.2023
RELIEN s.r.o.
zmluva
Zobrazit dokument
Zmluva o dielo
Zmluva o dielo
59.335,20 €
06.04.2023
06.04.2023
RELIEN s.r.o.
zmluva
Zobrazit dokument
Dodatok č. 1 k zmluve č. 40/2018
Dodatok č. 1 k zmluve č. 40/2018
0,00 €
09.05.2023
05.05.2023
Aquaspiš spol. s r.o.
zmluva
Zobrazit dokument
Zmluva o poskytnutí dotácie
Zmluva o poskytnutí dotácie
1.400,00 €
09.05.2023
09.05.2023
Dobrovoľná požiarna ochrana SR
zmluva
Zobrazit dokument
Zmluva o spracúvaní osobných údajov
Zmluva o spracúvaní osobných údajov
0,00 €
31.05.2023
10.05.2023
KOSIT a.s.
zmluva
Zobrazit dokument
Darovacia zmluva
Darovacia zmluva
20,00 €
31.05.2023
18.05.2023
Pierott n.o.
zmluva
Zobrazit dokument
Zmluva o dielo
Zmluva o dielo
60.399,59 €
31.05.2023
25.05.2023
ASTEX s.r.o.
zmluva
Zmluva o poskytovaní audítorských služieb
Zmluva o poskytovaní audítorských služieb
0,00 €
18.06.2023
31.05.2023
Ing. Matilda Duditšová
zmluva
Zobrazit dokument
Zmluva o dielo
Zmluva o dielo
239.816,33 €
17.06.2023
12.06.2023
EUCOS SK s.r.o.
zmluva
Zobrazit dokument
Dodatok č.1 k poistnej zmluve
Dodatok č.1 k poistnej zmluve
0,00 €
07.09.2023
27.06.2023
UNIQA poisťovňa a.s.
zmluva
Zobrazit dokument
Poistná zmluva
Poistná zmluva
0,00 €
26.07.2023
13.07.2023
Generali Poisťovňa
zmluva
Zobrazit dokument
Zmluva o vzájomnej spolupráci
Zmluva o vzájomnej spolupráci
0,00 €
22.08.2023
17.07.2023
Národný inštitút vzdelávania a mládeže
zmluva
Zobrazit dokument
Dodatok č. 1 k Zmluve
Dodatok č. 1 k Zmluve
235.726,40 €
06.07.2023
18.07.2023
Ministerstvo vnútra SR
zmluva
Dohoda
Dohoda
0,00 €
14.09.2023
13.09.2023
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
zmluva
Zobrazit dokument
Dodatok k zmluve o združenej dodávke elektriny
Dodatok k zmluve o združenej dodávke elektriny
0,00 €
14.09.2023
14.09.2023
Východoslovenská energetika a.s.
zmluva
Zobrazit dokument
Zmluva o vykonaní odborných a laboratornych vyšetrení
Zmluva o vykonaní odborných a laboratornych vyšetrení
0,00 €
12.10.2023
05.10.2023
Regionálny úrad verejného zdravotníctva
zmluva
Zobrazit dokument
Dohoda
Dohoda
0,00 €
23.10.2023
23.10.2023
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
zmluva
Zobrazit dokument
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí
0,00 €
02.11.2023
25.10.2023
Filia nezisková organizácia
zmluva
Kúpna zmluva
Kúpna zmluva
21.266,00 €
07.11.2023
07.11.2023
Educas s.r.o.
zmluva
Dodatok č. 3 k Rámcovej dohode
Dodatok č. 3 k Rámcovej dohode
0,00 €
04.12.2023
27.11.2023
KOSIT a.s.
zmluva
Zmluva o vydaní a používaní kvalifikovaného certifikátu
Zmluva o vydaní a používaní kvalifikovaného certifikátu
0,00 €
15.01.2024
18.12.2023
Národná agentúra pre sieťové a el. služby
zmluva

banner-iii obec-cakanovce_25_8_2022-1


Prevádzkované na Joomla!. Designed by: joomla templates vps hosting Valid XHTML and CSS.