cakanovce hlasenie_rozhlasu

Kontakt


Obecný úrad

Čakanovce 79

04445

055/6965631

e-mail: obec@cakanovce.eu

Zodpovedná osoba

Osoba zodpovedná za ochranu osobných údajov:
 

Terézia Kinlovičová
  

kontakt : t.kinlovicova@gmail.com

Slovensko.skPovinne zverejňované zmluvyPredmet a popis zmluvy Suma Dátum
zverejnenia
Dátum
uzavretia
Partner Typ Súbor
« ZačiatokDozadu1234DopreduKoniec »Stránka 1 z 4
Licenčná zmluva
Digitálny archivačný systém - cintorin
0,00 €
09.01.2012
09.01.2012
Anna Kmecová
zmluva
Zobrazit dokument
Licenčná zmluva
Digitálny systém Orfeus
70,00 €
16.01.2012
16.01.2012
Pavol Halanda
zmluva
Zobrazit dokument
Zmluva o vykonávaní vyšetrení a expertíz
Odber a rozbor vody
1.217,60 €
10.02.2012
10.02.2012
Regionálny úrad verejného zdravotníctva
zmluva
Zobrazit dokument
Dodatok č.1 k zmluve 111/2010-V
Laboratórne rozbory
120,35 €
01.03.2012
01.03.2012
Aquaspiš spol. s r.o.
dodatok
Zobrazit dokument
Zmluva o dielo
Výkon odborného autorského dohľadu
1.235,00 €
05.03.2012
05.03.2012
Ing. Andrea Štefanková
zmluva
Zobrazit dokument
Zmluva o prevádzke dopravného prostriedku
Odpady
0,00 €
12.04.2012
12.04.2012
TRIO TATRA s.r.o.
zmluva
Zobrazit dokument
Poistná zmluva
Poistenie
0,00 €
27.04.2012
27.04.2012
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s.
zmluva
Zobrazit dokument
Zmluva na likvidáciu odpadových vôd
Likvidácia odpadových vôd
0,00 €
03.05.2012
03.05.2012
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
zmluva
Zobrazit dokument
Zmluva o odpadovom hospodárstve
odpady
0,00 €
30.06.2012
30.06.2012
AVE Košice s.r.o.
dodatok
Zobrazit dokument
dodatok k zmluve
pripojenie k internetu
0,00 €
25.07.2012
25.07.2012
Slovak Telekom a.s.
dodatok
Zobrazit dokument
Zriadenie a užívanie vodovodnej prípojky
Zriadenie a užívanie vodovodnej prípojky
0,00 €
01.08.2012
01.08.2012
Alois Solčanský, Lenka Solčanská
zmluva
Zobrazit dokument
Zmluva na rozvoz stravy
Zmluva na rozvoz stravy do MŠ
0,00 €
20.08.2012
20.08.2012
Debnárová Marta
zmluva
Zobrazit dokument
Poistná zmluva
Živelné pistenie
163,80 €
10.09.2012
10.09.2012
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s.
zmluva
Zobrazit dokument
dodatok k zmluve
kupa koncoveho zariadenia
0,00 €
22.11.2012
22.11.2012
Slovak Telekom a.s.
dodatok
Zobrazit dokument
Zmluva o audite
Poskytovaní auditorských služieb
800,00 €
30.11.2012
30.11.2012
Ing. Zigmund SZATHRMÁRY
zmluva
Zobrazit dokument
Zmluva o vykonaní expertíz
Rozbor vody
0,00 €
01.01.2013
01.01.2013
Regionálny úrad verejného zdravotníctva
zmluva
Zobrazit dokument
Zmluva o aktualizácii programov
Aktualizácia programov
0,00 €
22.01.2013
22.01.2013
Ing. Ján Vlček TOPSET
zmluva
Zobrazit dokument
Licenčná zmluva
digitálny systém hrobových miest
70,00 €
26.02.2013
26.02.2013
Pavol Halanda
zmluva
Zobrazit dokument
Zmluva o poskytnuti auditorskych služieb
audit
800,00 €
19.03.2013
19.03.2013
Ing. Zigmund SZATHRMÁRY
zmluva
Zobrazit dokument
dodatok k zmluve
likvidácia odpadových vôd
0,00 €
03.04.2013
03.04.2013
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
zmluva
Zobrazit dokument
Zmluva
o poskytnutí dotácie
30,00 €
30.05.2013
30.05.2013
Súkromného centra voľného času KOMETA
zmluva
Zobrazit dokument
Zmluva
zabezpečenie odbornej praxe
0,00 €
10.06.2013
10.06.2013
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
zmluva
Zobrazit dokument
dodatok k zmluve
zamestnavateľská zmluva
0,00 €
01.07.2013
01.07.2013
STABILITA d.d.s.,a.s.
zmluva
Zobrazit dokument
dodatok k zmluve
odpadové hospodárstvo
0,00 €
01.07.2013
01.07.2013
AVE Košice s.r.o.
zmluva
Zobrazit dokument
Kontrakt
umelé kamenivo
0,00 €
15.07.2013
15.07.2013
US Steel Košice s.r.o.
zmluva
Zobrazit dokument
Zmluva
rozvoz stravy
125,00 €
20.08.2013
20.08.2013
Debnárová Marta
zmluva
Zobrazit dokument
Dodatok - Zmluva o aktualizácii programov
aktualizácia programov
0,00 €
26.08.2013
26.08.2013
TOPSET Solutions s.r.o.
zmluva
Zobrazit dokument
Nájomná zmluva
nehnuteľnosť
0,00 €
12.09.2013
12.09.2013
Poľovnícke združenie Veterník
zmluva
Zobrazit dokument
Zmluva o zbere a spracovaní elektroodpadu
zber a spracovanie elektroodpadu
0,00 €
30.09.2013
30.09.2013
H+EKO spol. s r.o.
zmluva
Zobrazit dokument
Zmluva o poskytovaní služby
Správa počítačovej siete
150,00 €
01.10.2013
01.10.2013
Bc. Viliam Kmec
zmluva
Zobrazit dokument
Zmluva
prevádzka dopravného prostriedku
0,00 €
04.12.2013
04.12.2013
TRIO TATRA s.r.o.
zmluva
Zobrazit dokument
Zmluva
rozvoz stravy MŠ
0,00 €
19.12.2013
19.12.2013
Matúš Haľko
zmluva
Zobrazit dokument
Zmluva
vzájomná spolupráca
0,00 €
19.12.2013
19.12.2013
Metodicko pedagogické centrum
zmluva
Zobrazit dokument
Zmluva o poskytnuti dotácie
rekonštrukcia cesty - rómska osada
2.000,00 €
21.12.2013
21.12.2013
Ministerstvo vnútra SR
zmluva
Zobrazit dokument
Komisionárska zmluva
jedálny kupón
0,00 €
23.01.2014
23.01.2014
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
zmluva
Zobrazit dokument
Zmluva
poskytovanie odborného poradenstva
0,00 €
10.02.2014
10.02.2014
TENDER-CONZULT s.r.o.
zmluva
Zobrazit dokument
Zmluva
odborno poradenská činnosť
0,00 €
13.02.2014
13.02.2014
Ing. Silvia Krakovská
zmluva
Zobrazit dokument
Zmluva
rozbor vody
1.257,60 €
18.02.2014
18.02.2014
Regionálny úrad verejného zdravotníctva
zmluva
Zobrazit dokument
Zmluva o dielo
Kanalizácia a ČOV Čakanovce
0,00 €
20.02.2014
20.02.2014
Ing. Andrej Bočkoráš - P R O A Q U A
zmluva
Zobrazit dokument
Zmluva o dielo
Program odpadového hospodárstva
95,00 €
24.03.2014
24.03.2014
Ing. Ľubica Nagyová
zmluva
Zobrazit dokument
dodatok k zmluve
aktualizácia programov
0,00 €
31.03.2014
31.03.2014
TOPSET Solutions s.r.o.
zmluva
Zobrazit dokument
Zmluva
poskytnutie finančnej dotácie
0,00 €
10.04.2014
10.04.2014
Obec Kysak
zmluva
Zobrazit dokument
Zmluva
poskytovanie údajov
0,00 €
24.04.2014
24.04.2014
Geodetický a kartografický ústav Bratislava
zmluva
Zobrazit dokument
Zmluva
prenájom pozemku
1,00 €
23.05.2014
23.05.2014
Lesné spoločenstvo urbári a pasienkári Čakanovce
zmluva
Zobrazit dokument
Zmluva
príspevok na aktivačnú činnosť
0,00 €
02.06.2014
02.06.2014
Obec Bačkovík
zmluva
Zobrazit dokument
Zmluva
poskytnutie dotácie
2.000,00 €
10.06.2014
10.06.2014
Dobrovoľná požiarna ochrana SR
zmluva
Zobrazit dokument
Rámcová zmluva
dodávka ovocia a zeleniny
0,00 €
16.06.2014
16.06.2014
Hook, s.r.o.
zmluva
Zobrazit dokument
Zmluva
dodávka ovocia a zeleniny
0,00 €
16.06.2014
16.06.2014
Hook, s.r.o.
zmluva
Zobrazit dokument
dodatok k zmluve
odpady
0,00 €
25.06.2014
25.06.2014
AVE Košice s.r.o.
dodatok
Zobrazit dokument
Zmluva
auditorské služby
800,00 €
16.06.2014
30.06.2014
Ing. Zigmund SZATHRMÁRY
zmluva
Zobrazit dokument
Zmluva
poskytnutie finančných prostriedkov
0,00 €
14.07.2014
14.07.2014
Mesto Košice
zmluva
Zobrazit dokument
Dohoda
aktivačná činnosť
0,00 €
27.08.2014
27.08.2014
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
zmluva
Zobrazit dokument
Zmluva
rozvoz stravy MŠ
0,00 €
27.08.2014
27.08.2014
Matúš Haľko
zmluva
Zobrazit dokument
Zmluva o dielo
Uvítacia tabuľa, obklady a dlažby
5.278,96 €
11.09.2014
11.09.2014
LAMI BP spol. s r.o. Košice
zmluva
Zobrazit dokument
Príkazná zmluva
verejné obstarávanie
0,00 €
11.09.2014
11.09.2014
Regionálne združenie miest a obcí Košice - okolie
zmluva
Zobrazit dokument
Zmluva
o budúcej zmluve
0,00 €
22.09.2014
22.09.2014
Aquaspiš spol. s r.o.
zmluva
Zobrazit dokument
Zmluva
o budúcej zmluve
0,00 €
22.09.2014
22.09.2014
Viaceré zmluvné strany
zmluva
Zobrazit dokument
Dohoda
aktivačná činnosť
0,00 €
23.09.2014
23.09.2014
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
zmluva
Zobrazit dokument
Zmluva
o budúcej zmluve
0,00 €
26.09.2014
26.09.2014
Viaceré zmluvné strany
zmluva
Zobrazit dokument
Zmluva
o budúcej zmluve
0,00 €
26.09.2014
26.09.2014
Viaceré zmluvné strany
zmluva
Zobrazit dokument
Dohoda
aktivačná činnosť
0,00 €
31.10.2014
31.10.2014
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
zmluva
Zobrazit dokument
Zmluva o dielo
oplotenie starého cintorína
4.366,55 €
11.11.2014
11.11.2014
Konštrukta spol. s r.o.
zmluva
Zobrazit dokument
Dohoda
pomoc v hmotnej núdzi
0,00 €
05.12.2014
05.12.2014
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
zmluva
Zobrazit dokument
Dodatok
aktivačná činnosť
0,00 €
16.12.2014
16.12.2014
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
zmluva
Zobrazit dokument
Zmluva
rozvoz stravy
0,00 €
19.12.2014
19.12.2014
Miroslava Haľková
zmluva
Zobrazit dokument
Dodatok
k zmluve o vzájomnej spolupráci
0,00 €
29.12.2014
29.12.2014
Metodicko pedagogické centrum
zmluva
Zobrazit dokument
Dodatok
aktivačná činnosť
0,00 €
29.12.2014
29.12.2014
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
zmluva
Zobrazit dokument
Dohoda
menšie obecné služby
0,00 €
30.12.2014
30.12.2014
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
zmluva
Zobrazit dokument
Mandátna zmluva
zdravotná služba
0,00 €
30.12.2014
30.12.2014
Radoslav Dugas
zmluva
Zobrazit dokument
Zmluva
vykonávanie expertíz
0,00 €
12.02.2015
12.02.2015
Regionálny úrad verejného zdravotníctva
zmluva
Zobrazit dokument
Zmluva
telekomunikačné služby
0,00 €
18.02.2015
18.02.2015
Slovak Telekom a.s.
zmluva
Zobrazit dokument
Zmluva
telekomunikačné služby
0,00 €
18.02.2015
18.02.2015
Slovak Telekom a.s.
zmluva
Zobrazit dokument
Zmluva
poskytovanie služby tech. ochrany
0,00 €
27.02.2015
27.02.2015
Ministerstvo vnútra SR
zmluva
Zobrazit dokument
Dohoda
aktivačná činnosť
0,00 €
04.03.2015
04.03.2015
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
zmluva
Zobrazit dokument
Zmluva o dielo
revitalizácia obce Čakanovce
0,00 €
09.03.2015
09.03.2015
MJM Group s. r. o
zmluva
Zobrazit dokument
Dohoda
vykonávanie aktivačnej činnosti
0,00 €
24.03.2015
24.03.2015
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
zmluva
Zobrazit dokument
Zmluva
zriadenie vecného bremena
0,00 €
09.04.2015
09.04.2015
Slovenský vodohospodársky podnik
zmluva
Zobrazit dokument
Dodatok
č2 k zmluve
0,00 €
18.05.2015
18.05.2015
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
zmluva
Zobrazit dokument
Dodatok
dohoda - menšie obecné služby
0,00 €
29.05.2015
29.05.2015
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
zmluva
Zobrazit dokument
Zmluva
poskytovanie poradenských služieb
0,00 €
01.06.2015
01.06.2015
MARBU s.r.o.
zmluva
Zobrazit dokument
Zmluva
poskytnutie finančných prostriedkov
0,00 €
01.06.2015
01.06.2015
Mesto Košice
zmluva
Zobrazit dokument
dodatok
zmluva o poskytnutí služieb
0,00 €
02.06.2015
02.06.2015
Bc. Peter Mačanga - OMEGA
zmluva
Zobrazit dokument
Zmluva
o vzájomnej pomoci
0,00 €
06.06.2015
06.06.2015
Stanislav Lízak
zmluva
Zobrazit dokument
Kúpna zmluva
nehnuteľnosť
300,00 €
15.06.2015
15.06.2015
Milan Goduš
zmluva
Zobrazit dokument
Zmluva
o vzájomnej spolupráci
0,00 €
20.06.2015
20.06.2015
Stanislav Lízak
zmluva
Zobrazit dokument
Zmluva
poskytovanie poradenstva
0,00 €
23.06.2015
23.06.2015
EU projects s.r.o.
zmluva
Zobrazit dokument
Príkazná zmluva
služby
33,00 €
01.07.2015
01.07.2015
Mgr. Zuzana Vargová
zmluva
Zobrazit dokument
Zmluva
o pripojení
0,00 €
10.07.2015
10.07.2015
Datacentrum elektronizácie úz. samosp. Slovenska
zmluva
Zobrazit dokument
Dodatok
k zmluve
0,00 €
13.07.2015
13.07.2015
AVE Košice s.r.o.
zmluva
Zobrazit dokument
Dodatok
k poistnej zmluve
200,38 €
13.07.2015
13.07.2015
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s.
zmluva
Zobrazit dokument
Dodatok
k dohode
0,00 €
29.07.2015
29.07.2015
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
zmluva
Zobrazit dokument
Zmluva
poskytovanie auditorských služieb
600,00 €
04.08.2015
04.08.2015
Ing. Zigmund SZATHRMÁRY
zmluva
Zobrazit dokument
Zmluva
poskytnutie dotácie
5.000,00 €
17.08.2015
17.08.2015
Ministerstvo vnútra SR
zmluva
Zobrazit dokument
Zmluva
rozvoz stravy
0,00 €
26.08.2015
26.08.2015
Miroslava Haľková
zmluva
Zobrazit dokument
Dohoda
aktivačná činnosť
0,00 €
31.08.2015
31.08.2015
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
zmluva
Zobrazit dokument
Dodatok
k dohode o aktivačnej činnosti
0,00 €
28.09.2015
28.09.2015
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
zmluva
Zobrazit dokument
Dodatok
k zmluve
0,00 €
29.09.2015
29.09.2015
Datacentrum elektronizácie úz. samosp. Slovenska
zmluva
Zobrazit dokument
Dohoda
aktivačná činnosť
0,00 €
30.09.2015
30.09.2015
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
zmluva
Zobrazit dokument
Zmluva
dodávka elektriny
0,00 €
19.10.2015
19.10.2015
Východoslovenská energetika a.s.
zmluva
Zobrazit dokument
Licenčná zmluva
program KATASTER
250,00 €
24.10.2015
24.10.2015
Danka Tkáčová DM-SERVIS
zmluva
Zobrazit dokument

banner-iii obec-cakanovce_25_8_2022-1


Prevádzkované na Joomla!. Designed by: joomla templates vps hosting Valid XHTML and CSS.